Andra man bör meddela vid flytt

Förutom att anmäla adressändring till tidningar och Skatteverket samt fixa med elavtal finns flera andra viktiga instanser som bör meddelas vid en flytt. Således kommer denna artikel göra en genomgång till vilka mer man bör meddela om en flytt och varför.

Meddela försäkringsbolag

En mycket viktig del i flytten är att man ska kontakta sitt försäkringsbolag innan man flyttar. Vill man fortsätta med samma försäkringsbolag meddelar man helt enkelt sin nya adress till dem så att det nuvarande försäkringsbolaget vet var man bor. När man flyttar ihop med någon är detta synnerligen viktigt då man bör meddela att man båda bor i hushållet och ska ingå i hemförsäkringen.

Meddela bredbandsbolag

Det är också viktigt att man är noggrann med att säga upp sitt bredbandsavtal innan man flyttar. I många fall bryts avtalet när man gör en flytt, men i vissa fall måste man själv säga upp det. Bredbandsbolagen hjälper ofta till om man vill flytta avtalet från en adress till en annan. Hur som helst är det oftast bäst att ringa sitt bredbandsbolag och informera dem så att de är medvetna om flytten så att de kan ge råd eller tips i hur man kan gå tillväga för att få liknande avtal på sina nya adress.

Meddela Tv-bolaget

Det är också viktigt att säga upp sitt tv-abonnemang samt kontrollera olika möjligheter som finns för den nya adressen om man vill ha ett liknande avtal. Ofta kan det dock vara bra att titta runt på olika företag för att se vilket utbud som passar.

Säga upp telefoni

Kanske är det inte så vanligt att man har fast telefon men om man har det är det viktigt att man säger upp sitt abonnemang så man slipper betala för det i det nya boendet. Det kan också vara bra att tänka på om man verkligen behöver fast telefoni.